GOED VERVOER
vermindering vervoers bewegingen, verbetering van service en financieel resultaat in de mode
Home rapport vervolg

participanten

contact CV's Literatuur Huidige pagina = CVs

Goed Vervoer CV's

Goed Vervoer is een project dat zich bezig houdt met verbeteringen van de modelogistiek. Vanaf september 2009 zijn er pilots geplanned.

Ben Hampsink: benhampsink@tiscali.nl

Menigeen heeft Ben Hampsink gedurende zijn 45 jarige loopbaan bij Bleckmann ontmoet. Gedurende zijn carrière bij Bleckmann is er erg veel veranderd m.b.t. de logistiek en de distributie voor de Fashion en Lifestyle industrie. Hij is nu 1,5 jaar met pensioen en de Rondetafelconferentie Mode-logistiek AMFI heeft hem gevraagd of hij zijn praktijkkennis inzake de distributie beschikbaar wilde stellen en tevens de studies met Logion-VC Factoty, Cap Gemini en TNO over de veranderende distributie structuren wilde toelichten. Ben vindt het “leuk en zinvol” en juist omdat het belangrijk is dat er nu eindelijk eens studies in daden worden omgezet. Hij denkt dat de aanpak tot werkbare constructies leidt.

Henny Jordaan: h.k.w.jordaan@hccnet.nl

Functie/position docent Supply Chain, Procurement en International Trade. Opgeleid aan de textielschool van Enschede heeft hij jarenlang een eigen confectie bedrijf gehad. In 1993 na de Kuwait crisis is het bedrijf gesloten en is Henny werkzaam geweest als managing director van de Europese vestiging van het Amerikaanse bedrijf Dawson Home Fashion. Vanaf 1997 werkend als parttime docent en internationaal consultant in bedrijfsleven en logistiek. Daarbij staat het ontwikkelen van efficiënte goederen-stromen als centrale uitgangspunten die constant bijgesteld dienen te worden. Samen met Ron Roest en Andreas Stockert heeft hij in 2006 het initiatief genomen om dit onderzoek te doen plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek is hij algemeen coördinator geweest en heeft hij het secretariaat van de rondetafelconferenties op het AMFI vorm gegeven.

Dr. Rene Spijkerman:  r.p.spijkerman@hva.nl      

Functie/position docent supply chain / lecturer supply chain
PhD Biology Ethology (animal) behavior development chimpanzees (1996, Universiteit Utrecht).
ICT and logistics lecturer from 1990; interested in company analysis, market research, Supply Chain and ICT solutions in fashion, including e-business & internet (publication in Journal of Fashion Marketing and Management Vol. 12 No. 1, 2008 pp. 119-137).
Lid van de kenniskring/lectoraat sinds 2004. Naast een algemene interesse in goederenstromen in de mode heeft het zoeken naar verbeteringen en ontwikkelingen in de richting van Demand Chain in combinatie met ICT een hoge prioriteit. Voor een combinatie van onderzoek dat direct een bijdrage levert aan kennis (ontwikkeling) en inhoudelijk bijdraagt aan het (AMFI) HBO onderwijs ben ik altijd bereid mij in te zetten.

page up