GOED VERVOER
vermindering vervoers bewegingen, verbetering van service en financieel resultaat in de mode
Home rapport vervolg

participanten

contact CV's Literatuur Huidige pagina =Vervolg

Vervolg Goed Vervoer

Het rapport "Goed Vervoer" is de uitkomst van het project modelogistiek dat in 2006 gestart is. Vanaf september 2009 zijn er pilots geplanned

Vervolg projecten

Gezien de geschetste (theoretische) verbeterings mogelijkheden zijn er nu een tweetal vervolgtrajecten mogelijk: 1) Het ontwikkelen en doorrekenen van alternatieve scenario’s met de al beschikbare data van 2007. en 2) Het opzetten van stedelijke distributie pilots met commitment van zowel mode-retailers, gemeenten en vervoerders.

Het doel van de pilots van fijndistributie (n.a.v. uitkomsten data-analyse Goed Vervoer (2008) en relevante scenario’s) is om door middel van samenwerking via een regionaal DC en of stadsdistributie projecten verbeteringsvoorstellen te testen. Met de uitkomsten van de testen is het mogelijk om:

  • Efficiëntere aanpak van de fijndistributie Modelogistiek (bv. regio Noord-Brabant (met name Breda, Eindhoven, Tilburg en omliggende gemeenten; regio Noord-Holland - Utrecht (met name Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, en/of Utrecht en Hilversum en omliggende gemeenten Subsidie-aanvraag binnen Subsidieregeling Pieken in de Delta – Regio Noordvleugel Randstad.). Uitkomst draagt bij aan voordeligere positie (mode)-retailers en binnenstadsdistributie.
  • Door clustering en alternatieve scenario’s een hogere bezettingsgraad van de vrachtwagens bereiken, waardoor minder vervoersbewegingen in de binnenstad zullen plaats vinden. (vervoersbewegingen reductie; CO 2 en NOX, aantal chauffeurs reductie). Uitkomst draagt bij aan oplossingen landelijk en rondwegen fileproblemen en milieu.
  • Retour en afval-stromen verbetering (i.s.m. Gansewinkel).
  • Aanvoerstromen analyseren en verbeteringsvoorstellen formuleren in het kader van bovenstaande oplossingen. Hierin komen ook technologische vernieuwingen die noodzakelijk zijn voor proces innovaties in de keten zoals RFID, ICT en Floor Ready Merchandise aan de orde.

Regio pilots passen in het Globaal Plan met 5 distributiecentra in Nederland. Uitkomst draagt bij aan efficiëntere bedrijfsvoering internationaal transporteurs en retailers. Door clustering een hogere bezettingsgraad van de vrachtmodaliteiten (aanvoer via trucks uit Europa, via schepen Azie, Turkije en via vliegtuigen uit Azie voor modische goederen) bereiken, waardoor minder en kortere vervoersbewegingen in de regio zullen plaatsvinden. page up