GOED VERVOER
vermindering vervoers bewegingen, verbetering van service en financieel resultaat in de mode
Home rapport vervolg

participanten

contact CV's Literatuur Huidige pagina = rapport

Rapport Goed Vervoer

Het rapport "Goed Vervoer" is de uitkomst van het project modelogistiek dat in 2006 gestart is. Medio dec. 2008, is dit (eerste) rapport gepubliceerd: rapport pdf and Abstract English Version

Voorwoord

In 2007 is vol enthousiasme door onder-getekenden het initiatief genomen om de binnenstads-distributie van mode -en lifestyle artikelen te onderzoeken. Vol enthousiasme omdat wij allen inschatten dat uit zo’n onderzoek haalbare mogelijkheden zouden rollen die ook overtuigend zouden zijn voor ALLE betrokken belanghebbenden (stakeholders). Wij denken dat wij er, met dit rapport, in geslaagd zijn relevante gegevens samen te vatten en uitkomsten te tonen die inderdaad overtuigend zijn.

In ons enthousiasme, en het geloven in de mogelijkheid grote mode-vervoersstromen (meer dan de helft) in heel Nederland tot in detail te gaan verwerken (met verschillende scenario’s) zijn wij iets te ambitieus geweest. Uit de inhoud van de rapportage blijkt dat wij hier slechts ten dele in zijn geslaagd. Uiteindelijk bleek (zie § 6.1 procesbeschrijving) dat slechts één scenario-uitwerking haalbaar was, namelijk optimalisatie van de ritten/volumes. Indien scenario’s waarbij andere lifestyle bedrijven meedoen, venstertijden variaties per gemeente, openstelling van busbanen, vroegere leveringen aan detaillisten (bijv. vanaf 6 uur), enz. zouden worden meegenomen in uitgebreidere analyses, waren de voordelen van gecombineerde fijndistributie waarschijnlijk nog evidenter geweest.

Toch zijn wij van mening dat wij voldaan hebben aan de belangrijkste doelstelling van dit project en overtuigende argumenten hebben om in een vervolgtraject pilot studies te gaan doen.

 Onze dank gaat uit naar alle positief reagerende personen, bedrijven en instanties die hebben geparticipeerd en met name naar V&W (Duurzame Logistiek; Rob Eijgendaal) die met veel aanmoediging ook een subsidiebijdrage verstrekte (Connekt; projectnr.: PDL02.010). Met speciale dank aan alle personen die zich actief hebben ingezet en/of hebben meegedacht en zodanig hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit project.

Amsterdam, 10 december 2008

Ben Hampsink, Henny Jordaan & René Spijkerman

connekt

page up