GOED VERVOER Link to English site
vermindering vervoers bewegingen, verbetering van service en financieel resultaat in de mode
START rapport vervolg

participanten

contact CV's Literatuur Huidige pagina = Home

Introductie Goed Vervoer

Goed Vervoer is de uitkomst van het project modelogistiek dat in 2004 gestart is.

In 2004 heeft Nederland Distributieland (NDL) een congres georganiseerd rond het thema Fashion logistiek in Nederland. De uitkomsten van dit congres heeft het Lectoraat van het AMFI in 2006 als leidraad genomen om concrete oplossingen te gaan ontwikkelen. Het doel was om tot een efficiëntere afhandeling van de fijn-distributie van modeartikelen te komen. Voor de mode retail is de laatste schakel in de aanvoer cruciaal voor het “fulfillment” van wat de retailers de consument beloven: modische artikelen (style en kleur) die precies op de juist tijd in de winkel hangen.

Na een analyse periode (juni 2007-dec 2008) bleek dat de aanlevering van mode met de helft minder vrachtwagens toe kan. Het eenvoudige idee dat in één straat i.p.v. 9 half gevulde, beter 3 of 4 geheel gevulde vrachtwagens efficienter kunnen afleveren. Volgens de analyse van een deel van de 2,5 miljoen aflevergegevens van de mode-vervoerders bleken er zelfs 60 – 80% efficiency verbeteringen mogelijk.

In de Goed Vervoer studie werd nog geen rekening gehouden met verbeterde venstertijden, detaillisten medewerking bij vroege leveringen en een splitsing van filiaal en onafhankelijke retailer beleveringen. Boven op de in Goed Vervoer geschetste uitkomsten zou er dan nog een extra winst behaald kunnen worden in verschillende scenario’s.

Uit de afweging van scenario’s en uitwerking van gesuggereerde oplossingen komt direct de gehele aanvoerketen in beeld. Het blijkt dat de reginale DC’s ook zo efficiënt mogelijk bevoorraad dienen te worden en de daaraan gekoppelde fijndistributie direct afhankelijk is van het type transport-unit en de aanvoer-modaliteiten.

page up